Hvad er det vigtigste fællesskab, du indgår i gennem livet?
Og hvad ville der ske, hvis du behandlede dit familieliv
ligeså professionelt som dit arbejdsliv..?


På jobbet arbejder vi med karriereplaner, videreuddannelse og udviklende samtaler.
Men meget få gør det, hvor det er mest vigtigt – i familien. Det arbejder vi med hos Familyfirst.

Vi lever i en tid, hvor der er meget fokus på individet, men samtidig er vi bevidste om, at det er i
fællesskaberne, vi udvikler os og opnår de bedste løsninger, både på arbejdet og hjemme i familien.
Men at leve op til samfundets krav om ”normalitet” og succes og samtidig finde balancen i
forhold til job, børn, selvrealisering mv. er en stor opgave. Det afspejler sig også i tidens tendens
med mange diagnoser for både børn og voksne.

Der er mange grunde til at kigge såkaldt ”professionelt” på det at få en familie til at fungere.
Der er også mange grunde til, at arbejdspladsen støtter særligt op om deres medarbejdere i de
situationer eller livsperioder, hvor balancerne er særligt udfordrende eller livet byder på et
særligt pres, der kan bringe os ud af kurs.

Hos Familyfirst kommer familien tilbage på sporet. Via coaching sætter vi fokus på det, som positivt
binder familien sammen og på, hvordan man kan skærpe opmærksomheden på sin families styrker
og ressourcer; helt generelt såvel som under særligt udfordrende omstændigheder.
Vores mål er at styrke familieenheden og give redskaber til at handle mere bevidst og aktivt
i forhold til den afgørende base et familie fællesskab er for vores sundhed og trivsel.
Forside
Profil
Familiecoaching
Referencer
Kontakt
Øvrige ydelser